ΣΣΚ2: e-CODOMH B2B

Το έργο

Υπάρχουσα κατάσταση

Ο κλάδος των κατασκευών συνεχίζει να αποτελεί σημαντικό κομμάτι της ευρωπαϊκής οικονομίας, αν και οι πρόσφατες εξελίξεις σε παγκόσμιο επίπεδο, όπως η πανδημία του COVID-19, έχουν επηρεάσει την ανάπτυξή του. Η κατασκευαστική δραστηριότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης μειώθηκε κατά 2,5% το 2020 σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, καθώς η πανδημία COVID-19 επηρέασε σοβαρά την οικονομία και την κατασκευαστική βιομηχανία. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει ως στόχο τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά 55% έως το 2030. Σε αυτό το πλαίσιο, ο κλάδος των κατασκευών πρέπει να προσαρμοστεί στις νέες απαιτήσεις και να αναζητήσει νέες λύσεις για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων και τη βιωσιμότητα των κατασκευαστικών διαδικασιών.

ΣΣΚ2: e-CODOMH B2B και το όραμα για το κτίριο του 2030

Σκοπός

O ΣΣΚ e-CoDOMH «Συστάδα καινοτομίας για αειφόρες κατασκευές, κτίρια, υποδομές», με φορέα αρωγό την ΕΒΕΤΑΜ, αρχικά μέλη 17 καινοτόμες και δυναμικές επιχειρήσεις του κλάδου και επιστημονική υποστήριξη από Ερευνητικούς Οργανισμούς, έχει ως όραμα την αναβάθμιση της επιχειρηματικότητας στον ελληνικό κλάδο των δομικών υλικών και των κατασκευών και την συνακόλουθη επίτευξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Έτσι, το Έργο είναι απόλυτα εναρμονισμένο με το όραμα και τους στρατηγικούς στόχους του ΣΣΚ e-CoDOMH, προωθώντας το εμβληματικό έργο «Το κτίριο του 2030», που αποσκοπεί στην ανάπτυξη καινοτομιών για τον βέλτιστο σχεδιασμό, κατασκευή και λειτουργία των νέων κτιρίων της επόμενης δεκαετίας. Αντικείμενο του Έργου «Επιχειρησιακά σχέδια ανάπτυξης και καινοτομίας για αειφόρες κατασκευές, κτίρια, υποδομές» είναι η ανάπτυξη και υλοποίηση από τα μέλη του ΣΣΚ e-CODOMH επιχειρησιακών σχεδίων (υποέργων), τα οποία εντάσσονται σε δύο άξονες προτεραιότητας: περιβαλλοντική βιωσιμότητα – με έμφαση στην ενεργειακή αναβάθμιση – και ψηφιοποίηση της παραγωγής. Τα επιχειρησιακά σχέδια συγκροτούν μία συντονισμένη προσπάθεια για την αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων και τον τεχνολογικό μετασχηματισμό των κατασκευών.

Μεθοδολογία του έργου

Βάσει αυτού του πλαισίου της «πράσινης» και «ψηφιακής» μετάβασης στις κατασκευές, ο ΣΣΚ e-CODOMH γίνεται μοχλός και ενεργοποιητής των αλλαγών. Με τα επιχειρησιακά σχέδια αναμένεται να ενισχύσει τον κατασκευαστικό κλάδο προωθώντας νέες αλυσίδες αξίας μέσω της μετατροπής των επιχειρήσεων σε «πράσινες, κυκλικές, ψηφιακές» και της δημιουργίας ενός δυναμικού και αλληλοσυμπληρούμενου οικοσυστήματος.

Συγκεκριμένα, οι επιμέρους στόχοι του Έργου είναι οι ακόλουθοι:

ΣT1: Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κτιρίων με χρήση PCMs σε τσιμεντοκονιάματα (ΕΕ1)

ΣΤ2: Ανάπτυξη πολυλειτουργικών συστημάτων εξωτερικής θερμοπρόσοψης ETICS με εφαρμογή της νανοτεχνολογίας (ΕΕ2)

ΣΤ3: Ανάπτυξη υαλοπέτασματος με πολλαπλές επιδόσεις και ενσωμάτωση ΑΠΕ σε προσόψεις κτιρίων (ΕΕ3)

ΣΤ4: Ανάπτυξη επιχρισμάτων από ανόργανα υλικά με βελτιωμένες ιδιότητες και ενσωμάτωση ανακτημένων αποβλήτων εκσκαφών κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) (ΕΕ4)

ΣΤ5: Ανάπτυξη ηλιακής καμινάδας για κατοικίες με διαφορετικές ενεργειακές απαιτήσεις (ΕΕ5)

ΣΤ6: Εισαγωγή εργαλείων ψηφιοποίησης στον κατασκευαστικό κλάδο από την παραγωγή δομικών προϊόντων μέχρι την κατασκευή κτιρίων (ΕΕ6)

ΣΤ7: Ανάπτυξη ερευνητικού δομήματος για έρευνα και αξιολόγηση των επιδόσεων των νέων δομικών προϊόντων (ΕΕ7)

ΣΤ8: Έρευνα για την προώθηση της βιομηχανοποίησης/εμπορευματοποίησης των νέων, καινοτόμων προϊόντων και εργαλείων αξιοποίησης των ΑΕΚΚ με δημιουργία νέας αγοράς (ΕΕ8)